Declaració d’accessibilitat

Accessibilitat Web INTECO

Política d’Accessibilitat

En la construcció de la pàgina Web d’INTECO s’han adoptat una sèrie de mesures amb l’objectiu de millorar-ne l’accessibilitat. Això comporta una sèrie d’avantatges, com ara:

 • Facilitar l’accés dels usuaris independentment de la seva condició física o del seu entorn.
 • Permetre l’accés amb diferents agents d’usuari.
 • Incloure continguts clars i ben estructurats.
 • Millorar la navegació i l’experiència de l’usuari.

Entre altres, s’han adoptat les següents mesures:

 • Ús de CSS per la presentació de la informació.
 • Text alternatiu en les imatges.
 • Els enllaços ofereixen detalls de la funció o la destinació de l’hipervincle.
 • Ús dels estàndards del W3C.
 • Accés a través de dreceres de teclat a les principals opcions.

Dreceres de teclat

En aquesta Web estan definides les següents tecles:

 • Tecla d’accés 0 - Declaració d’accessibilitat.
 • Tecla d’accés 1 - Pàgina d’inici.
 • Tecla d’accés 2 - Mapa de la Web.
 • Tecla d’accés 3 - Pàgina de contacte.
 • Tecla d’accés 4 - Cerca.
 • Tecla d’accés 5 – Accés al contingut.

L’ús de les tecles d’accés ve condicionat pel navegador:

 • Internet Explorer: ALT + drecera + ENTER
 • Firefox: ALT + drecera
 • Opera: MAJÚSCULES + ESC + drecera

Compliment dels estàndards

Les pàgines d’aquesta Web compleixen el nivell de conformitat AA segons las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C. Tots els punts de verificació de Prioritat 1 i Prioritat 2 han estat comprovats amb l’eina T.A.W. en la forma de revisió automàtica. De manera addicional, s’ha realitzat una anàlisi manual de l’accessibilitat a través de diferents eines semiautomàtiques, agents d’usuari i ajudes tècniques per part de l’equip d’analistes del Centre de Referència en Accessibilitat i Estàndards Web d’INTECO.

Les pàgines d’aquesta Web estan escrites en XHTML 1.0 vàlid. Per tal d’obtenir més informació sobre l’accessibilitat de les pàgines Web, visiti el portal de W3C.