Declaración de accesibilidade

Accesibilidade Web INTECO

Política de Accesibilidade

Na construción do sitio Web de INTECO adoptáronse unha serie de medidas co obxectivo de mellorar a súa accesibilidade. Isto leva consigo unha serie de vantaxes como:

 • Facilitar o acceso dos usuarios independentemente da súa condición física ou do seu entorno.
 • Permitir o acceso con diferentes axentes de usuario.
 • Incluír contidos claros e ben estruturados.
 • Mellorar a navegación e a experiencia do usuario.

Entre outras, adoptáronse as seguintes medidas:

 • Emprego de CSS para a presentación da información.
 • Texto alternativo nas imaxes.
 • Os enlaces ofrecen detalles da función ou destino do hipervínculo.
 • Emprego dos estándares do W3C.
 • Acceso mediante atallos de teclado ás principais opcións.

Atallos de teclado

Nesta Web están definidas as seguintes teclas:

 • Tecla de acceso 0 - Declaración de accesibilidade.
 • Tecla de acceso 1 - Páxina de inicio.
 • Tecla de acceso 2 - Mapa da Web.
 • Tecla de acceso 3 - Páxina de contacto.
 • Tecla de acceso 4 - Busca.
 • Tecla de acceso 5 - Acceso ao contido.

O emprego das teclas de acceso vén condicionado polo navegador:

 • Internet Explorer: ALT + atallo + ENTER
 • Firefox: ALT + atallo
 • Opera: MAIÚSCULAS + ESC + atallo

Cumprimento dos estándares

As páxinas deste sitio Web cumpren o nivel de conformidade AA segundo as Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 do W3C. Tódolos puntos de verificación de Prioridad 1 e Prioridad 2 foron comprobados coa ferramenta T.A.W. no modo de revisión automática. De xeito adicional realizouse unha análise manual da accesibilidade a través de diferentes ferramentas semiautomáticas, axentes de usuario e axudas técnicas por parte do equipo de analistas do Centro de Referencia en Accesibilidade e Estándares Web de INTECO.

As páxinas deste sitio Web están escrita sen XHTML 1.0 válido. Para obter máis información sobre a accesibilidade das páxinas Web, visite o portal de W3C.